Větný rozbor

Když jsem šel do školy, podkal jsem sousedku, kterou jsem pozdravil, ale nevšimla si mě, a tak jsem šel dál.

Otázky

Graf

 

  2VH × 4VH 5VH
1VV Časová   3VV Pt      

 

Větné členy u slov: školy, sousedku, kterou, dál

  • školy - Pt2
  • sousedku - Pt4
  • kterou - Po
  • dál - PuM

vid u sloves šel a pozdravil a jejich vidové dvojce

šel - nedokonavý
například: došel

pozdravil - dokonavý
například: zdravil

mluvnické kategorie sousedku a nevšimla

sousedku

4. pád
jednotné číslo
ženský rod
vzor žena

nevšimla

3. osoba
jednotné číslo
minulý čas
oznamovací způsob
vid dokonavý
rod činný

základní skladební dvojce 2. a předposlední věty

(podmět nevyjádřený - ) jsem šel.

(podmět nevyjádřený - ona) si nevšimla.

slovní druhy: když, kterou, ale, dál

  • když - příslovce
  • kterou - zájmeno
  • ale - spojka
  • dál - příslovce