Biologie - Index

Buňky, tkáně, orgány

  1. žádný záznam

Vývoj člověka

  1. Buněčné dělení
  2. Nitroděložní vývoj
  3. Chromozom
  4. Etapy života + Puberta, dospívání + 1. rok života

Biologie

Buňky, tkáně, orgány

20.02.2010 14:55
Těla živých organismů jsou tvořena  buňkami, mezibuněčnou hmotou a tělními tekutinami. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. mají rozmanitý tvar a velikost. jejich vlastnosti jsou dány genetickou informací (např. životnost každé buňky je různě dlouhá, ...) Buňky...

Buněční dělení

02.02.2010 10:34
Úvodní stránka | Biologie (jaderná) Buněční dělení Mitóza normální dělení u diploidních buněk (2n; 48 chromozomů) Při dělení buňky vznikají dvě totožné buňky. Vznikají-li z jedné buňky samostatní jedinci, jedná se o nepohlavní rozmnožování (jedinci mají totožnou genetickou výbavu jako...

Nitroděložní vývoj

02.02.2010 09:16
Úvodní stránka | Biologie Vývoj člověka - Vznik jedince (nitroděložní vývoj) Po splynutí spermie s vajíčkem dochází k oplodnění K oplození dochází ve vejcovodu - 7-10 den Pohlavní buňky (vajíčko, spermie) se nazývají gamety Gamety jsou haploidní buňky - 1n; 23 chromozomů Ve...

Chromozom

01.02.2010 08:19
Úvodní stránka | Biologie Chromozom Úvod Každá buňka v těle má 46 chromozomů. Výjimkou jsou pohlavní buňky, protože jich mají pouze polovinu, 23. U ženy je poslední pár (pohlavních buněk - gamet) XX. U muže je poslední pár XY, rozhoduje o pohlaví dítěte. Spojením ženského...

Puberta, dospívání

27.01.2010 09:19
Úvodní stránka | Biologie Úvod Dívky: 10-12 Chlapci: 15-16 let Období a proces tělesných a psychických změn Dítě se mění v dospělého Rozvinutí rozdílů mezi dívkami a chlapci Změny: Primární pohlavní znaky jsou vnější vyditelné změny, např.: růst ochlupení, růst prsou,...

Etapy života

27.01.2010 08:46
Úvodní stránka | Biologie Etapy života (novorozenecký, kojenecký věk) 1-3 roky- batolecí věk 3-6 let- předškolní věk 6-10 let- mladší školní věk (starší školní věk, dorostový věk, puberta) 18-30 let- dospělost 30-45 let- zralost 45-60 let- střední věk 60-75...

1. rok života

27.01.2010 08:21
Úvodní stránka | Biologie Novorozenec Pojem novorozenec se používá v prvních 28 dnech života (1. měsíc) Smysly:dítě má dobře vyvinutý čich dokonce i více než sluch a zrak Dítě zpočátku spí nebo brečí a nebo saje mateřské mléko Mateřské mléko:utvoří se matce až po 2-3 dnech po...