Chemie

Chemie

Názvosloví

15.02.2010 21:17
  Názvosloví   Koncovky: -ný -natý -itý -ičný -ečný / -ičný -ový -istý -ičelý   - podle oxidačního čísla prvního prvku - druhý název CaIIO-II - oxid vápenatý  ( 2. -natý ) - první název podle druhého prvku (nezáleží na oxidačním...

Křížové pravidlo

15.02.2010 21:10
  Křížové pravidlo Atomy Fe2 převedeme na oxidační číslo O3 a naopak vznikne: Fe2IIIO3-II Vynásobíme atomy s oxidačními čísly a od sebe odečteme: [2×3]-[3×(-2)]=0 Výsledek musí vždy vyjít 0 ! * Toto pravidlo platí u dvouprvkových sloučenin.   Tento obsah je kopírován z původního...

Halogenovodíky

15.02.2010 20:58
  Halogenovodíky dvouprvkové sloučeniny halogenů a vodíků jsou to kyseliny (bezkyslíkaté), soli jsou halogeny Když zavedeme do roztoku plyny → kyseliny  prvek   název   kyseliny ...