Fyzika

Fyzika

Ohmův zákon

14.06.2010 20:20
Stejnosměrný proud "Stejnosměrný elektrický proud v kovech je uspořádaný pohyb volných elektronů" - je to jev - je to fyzikální veličina - značka: I - jednotka: 1A - výpočet:    Q (C)    I(A) . t(s) Elektrické napětí - je to FV - značka: U - jednotka: 1V - definice: ...

Kmitavý pohyb

09.04.2010 14:51
Kmitavý pohyb konají tělesa nebo částice, když se pohybují kolem rovnovážné polohy. Kmitání Kmitání periodické Kmitání harmonické