Čechy v 1. polovině 19. století

12.05.2010 16:29

probíhá tzv. Národní obrození.
(= proces, ve kterém Český národ žádá prosazení svých práv)

Období temna

od r. 1620 (bitva na Bílé hoře) do r. 1780.
Češi nemají téměř žádná práva.

1. Etapa

tzv.: Jazyková (obranná) fáze.
od r. 1781

Toleranční patent
Zrušení nevolnictví

do r. 1805
snaha dosáhnout mluvení v češtině.

2. Etapa

tzv.: Kulturní
od r. 1805 do r. 1830
snaha dosáhnout kulturních hodnot srovnatelných s Němci.

3. Etapa

tzv.: Politická
od r. 1830 do r. 1848
snaha dosáhnout stejných pravomomcí a rovnovážnost mezi lidmi

Zpět