Osobní zájmena

21.02.2010 10:20

 

Les pronoms personneles / osobní zájmena

  Les sujects
Les réfléchis Les toniques Les COD Les COI
S
I
N
G
U
L
I
E
R
Je mange
J'adore
Je me réveille
Je m'appelle
Moi, j'adore Il me connaît
Il m'appele
Il me parle
Il m'écrit
Tu manges Tu te réveilles
Tu t'appelles
Toi, tu adores Il te connaît
Il t'appelles
Il te parle
Il t'écrit
Il mange Il se réveille
Il s'appelle
Lui, il adore Il le connaît
Il l'appelle
Il lui parle
Elle mange Elle se réveille
Elle s'appelle
Elle, elle adore Il la connaît
Il l'appelle
Il lui parle
On mange On se réveille
On s'appelle
Nous, on adore Il nous connaît Il nous parle
P
L
U
R
I
E
L
Nous mangeons Nous nous réveillons
Nous nous appellons
Nous, nous adorons Il nous connaît Il nous parle
Vous mangez Vous vous réveilles
Vous vous appellez
Vous, vous adorez Il vous connaît Il vous parle
Ils mangent Ils se réveillent
Ils s'appellent
Eux, ils adorent Il les connaît Il leur parle
Elles mangent Elles se réveillent
Elles s'appellent
Elles, elles adorent Il les connaît Il leur parle

Každý slovesný tvar musí mít vyjádřený podmět, tím je nejcčastěji osobní zájmeno

Les réfléchis / zvratná zájmena

Každé zvratné sloveso musí mít zvratné zájmeno.
Zvratné zájmeno se mění v závislosti na osobě
Zvratné zájmeno se je ve 3. osobě čísla jednotného i množného a také v infinitivních tvarech.
V ostatních osobách se používají zájmena me, te, nous, vous.
Před slovesem, které začíná na samohlásku, se tvar přivlastňovacího zájmene eliduje: m', t', s'.

Les toniques / přizvučná (samostatná) zájmena

Používají se zejména pro zdůtaznění a ve spojení s předložkami.
Např.: Moi, j'y vais. / Půjdu pam já. - On travaille sans lui / pracujeme bez něj.

-----

Les COD, les COI (le complément d'object direct, indirect) / Zájmenný předmět přímý a nepřímý

----

Zpět