Present perfect

14.04.2010 20:17

Present perfect, předpřítomný čas

I
You
We
They
have
've

lived in England.
started the race.
bought some jeans.
done homework.
caught the ball.
got up.

He
She
It
has
's

Předpřítomný čas v oznamovací větě tvoříme Zájmenem + sloveso to have + trpné příčestí významového slovesa (3. tvar).

Používáme ho, když mluvíme o ... :

  • ... výsledcích minulého děje, které jsou zřejmé v přítomnosti.
    He can't play tennis: he's broken his arm.
  • ... našich dosavadních zkušenostech.
    I've visited all of the countries in Europe.
  • ... nedávné minulosti.
    I've just heard a great song.

Zkrátka, když děj, který začal v milulosti, pokračuje do současnosti.
He's opened the window. (otevřel okno, ale ještě ho nezavřel)

Present perfect negative

I
You
We
They
have not
haven't

seen the film.
opened the box.
left school.
woken up.

He
She
It
has not
hasn't

Present perfect questions

Have
I
You
We
They
met Ted?
fed the cat?
lived in France?
invited Mery?
Has
He
She
It

Present perfect short answers

Positive

Yes, I
you
we
they
have.
he
she
it
has.

Negative

No, I
you
we
they
haven't.
he
she
it
hasn't.

for & since

for

Předpřítomný čas s předložkou for vyjadřuje jak dlouho již daný děj, který začal v minulosti, probíhá:
Sarah has been a teacher for ten years.

since

Předpřítomný čas s předložkou since vyjadřuje odkdy uřitý děj, který ještě neskončit, probíhá:
We have lived here since 1997.

Zpět