Vidové dvojce

17.04.2010 08:03

Vid dokonavý

Vyjadřuje děj ukončený, nebo ohraničený.
Nemá přítomný čas.

  • dojel
  • -
  • dojede

Vid nedokonavý

Vyjadřuje děj neukončený.
přítomný čas.

  • jezdil
  • jede
  • bude jezdit

více

Zpět